Yleisimmät kysymykset ja vastaukset

Näitä asiakkaamme kysyvät
Mitä Ricmac tekee?
Teemme kaiken kokoisia remontteja ja saneerauksia. Rakennamme myös uudiskohteita. Teemme niin yksityisasuntoja, kesäasuntoja kuin erilaisia toimistotiloja ja liikehuoneistoja. Tyypillisin kohteemme on perusteellinen asuntosaneeraus Helsingissä, joka toteutetaan 2–6 kuukaudessa.
Ricmacin ovat perustaneet Rickard “Ricke” Carlsson ja Marcus “Macke” Pihlflyckt joiden etunimistä juontaa juurensa nimemme Ricmac.

Remontin kesto riippuu aina sen laajuudesta. Huoneiston täysremontti kestää keskimäärin 2–6 kuukautta. Hyvillä suunnitelmilla ja nykyaikaisillä tuotteilla työt voidaan tehdä tehokkaasti. Mitä valmiimmat suunnitelmat ovat ennen aloitusta, sitä sujuvammin työt voidaan suorittaa.

Urakkatyö vaatii aina tarkemmat suunnitelmat ja hyvän ymmärryksen suoritettavasta työstä niin tilaajan kuin urakoitsijan puolesta. Urakkatyö on hyvä vaihtoehto silloin kun kokonaisuus on selkeä, eikä muutoksia ole odotettavissa. Tuntityö antaa molemminpuolista joustoa silloin kuin remontoitavan kohteen rakenteiden kunto, tulevat rakenteet ja ratkaisut tai kaikki työvaiheet eivät vielä ole tiedossa. Tuntityö on usein joustavampi tapa tehdä huoneistosaneerauksia, mutta vaatii hyvää yhteistyötä ja aktiivista kustannusten seurantaa.

Ricmac toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja itäisellä Uudellamaalla eli noin tunnin ajomatkan sisällä Sipoosta.

Ricmacin palveluihin kuuluu aina kohteen työnjohto vähintään omien töidemme osalta. Usein projektin johtoon kuuluu myös muiden tarvittavien työvaiheiden ja tarkastusten sovittaminen työmaan aikatauluun. Työnjohtaja koordinoi ja suunnittelee työvaiheet sekä toimii yhteyshenkilönä tilaajalle sekä kolmansille osapuolille. Työnjohtaja vastaa töiden aikataulusta ja käytettävistä menetelmistä.

Suuremmissa remonteissa siirretään usein märkätiloja ja keittiöitä. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuudet viemäreiden ja vesipisteiden siirtoon sekä ilmanvaihto. Monissa projekteissamme joko siirrämme tai laajennamme märkätiloja, saunoja tai keittiöitä.

Ricmacin palveluihin kuuluu aina kohteen työnjohto vähintään omien töidemme osalta. Usein projektin johtoon kuuluu myös muiden tarvittavien työvaiheiden ja tarkastusten sovittaminen työmaan aikatauluun. Työnjohtaja koordinoi ja suunnittelee työvaiheet sekä toimii yhteyshenkilönä tilaajalle sekä kolmansille osapuolille. Työnjohtaja vastaa töiden aikataulusta ja käytettävistä menetelmistä.

Taloyhtiöt vaativat lähes poikkeuksetta remonttiluvan ja mahdollisesti eri katselmuksia remontin aikana. Remonttiluvassa ilmoitetaan remontin suorittaja sekä LVIS-töiden tekijät. Remontin laajuudesta riippuen voidaan tarvita arkkitehti-, LVIS- tai rakennesuunnitelmia. Autamme asiakkaitamme myös hakemusten tekemisessä.
Lähes kaikkia rakenteita voidaan muuttaa ja kantaviakin seiniä voidaan purkaa tai niihin voidaan tehdä isoja avauksia. Kantaviin rakenteisiin muutosten tekeminen vaatii rakennusinsinöörin suunnitelman tai lausunnon.

Ricmacin palveluihin kuuluu aina kohteen työnjohto vähintään omien töidemme osalta. Usein projektin johtoon kuuluu myös muiden tarvittavien työvaiheiden ja tarkastusten sovittaminen työmaan aikatauluun. Työnjohtaja koordinoi ja suunnittelee työvaiheet sekä toimii yhteyshenkilönä tilaajalle sekä kolmansille osapuolille. Työnjohtaja vastaa töiden aikataulusta ja käytettävistä menetelmistä.

Ricmacilla on toiminnan vastuuvakuutus ja remontoitavan kohteen vakuutus omien töidensä osalta. Asiakkaalla tulee olla kotivakuutus voimassa remontin ajan.
Remontin kustannuksiin vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Kokonaiskustannuksesta saadaan hyvä kuva jo ensimmäisten keskustelujen aikana. Suuria vaikuttavia tekijöitä on remontoitavan tai rakennettavan alan laajuus, kosteiden tilojen määrä sekä lopulliset materiaalivalinnat. Suuri kustannuksiin vaikuttava tekijä on myös valittavat pintamateriaalit. Toimitamme kohteisiin usein perusrakennusmateriaalit, mutta voimme toimittaa myös kaikki pintamateriaalit.
Suosittelemme isommissa kokonaisuuksissa suunnitteluapua. Toteutamme myös kohteita, jossa suunnittelemme työn asiakkaan kanssa yhdessä. Usein ammattitaitoista suunnittelijaa käytettäessä työvaiheet nopeutuvat ja remontti etenee sujuvasti. Suunnittelija osaa usein myös ehdottaa luovia ratkaisuja, joita tilaajalla ei välttämättä tule muuten edes mieleen. Suosittelemme myös suunnittelijaa kohteeseen, mikäli remontin laajuus mielestämme vaatii erillistä suunnittelua.
Ricmacilla työskentelee noin 12 henkilöä, jonka lisäksi teemme yhteistyötä valikoitujen toimijoiden kanssa mm. LVIS-töissä.
Scroll to Top